Sjor

Sjór tar i bruk TIMP – en ny digital løsning utviklet av Transportkompetanse


I løpet av de siste årene har det blitt satt større søkelys på transportbransjen i Norge, inkludert de utenlandske aktører som opererer i Norge. Det temaet som muligens har fått størst oppmerksomhet er sjåførenes arbeids- og lønnsvilkår, som blant annet er regulert av minstelønnskravet i allmenngjøringsforskriften for godstransport. Transportkjøpere har fått en viktig rolle i implementering og kontroll av at transport på norsk grunn foregår i henhold til disse krav gjennom det vi gjerne omtaler som «Transportkjøpers Ansvar». Det er med stor glede at vi kan meddele at vi har inngått samarbeid med Sjór AS.

Sjór AS alene sender ut ca. 4000 trailere med laks i året. Dette gjør at vi er avhengig av gode og pålitelige transportører, som også følger de lover og regler som er fastsatt i landene de ferdes i. Vi har nylig valgt å inngå en avtale med Transportkompetanse Haugesund AS. Hensikten med dette er å styrke oss i samarbeidet med våre leverandører av transporttjenester. Alle transportører som kjører for Sjór er nødt til å tilfredsstille våre og myndighetene sine krav. Sjór er en eksportør som i 2021 hadde 4,6 mrd. i omsetning, og 45 ansatte fordelt på kontor i Bergen, Oslo, Bømlo og Shanghai.

I 2021 lanserte Transportkompetanse Haugesund AS sitt digitale verktøy, TIMP. Etter å ha bistått med Transportkjøpers ansvar mot sine eksisterende kunder i flere år, ble det iverksatt en produktutvikling av et digitalt verktøy, som etter hvert fikk navnet TIMP. Målet er å levere et verktøy som gir oversikt og kontroll, slik at kunden på en effektiv måte kan ivareta sitt transportkjøpers– og oppdragsgiversansvar. Med verktøyet kan kundene ha tett oppfølging av sine leverandører, uten å måtte bruke mye tid på dette. I tillegg er selvsagt mange transportkjøpere og vareeiere veldig opptatt av sitt omdømme, og det å ivareta sitt samfunnsansvar.

Ønsker du mer informasjon om Transportkjøpers Ansvar og vårt verktøy, TIMP, kan du kontakte oss.